За насПрез 1956г към Висшия селскостопански институт – София се създава Селскостопански музей. С разпореждане на МС №544/25. 11. 1970г. музеят се обособява като Национален селскостопански музей, а през 1999г. със Закона за НЦАН се преименува в Национален земеделски музей. НЗМ е единствената институция в България, която издирва, събира, съхранява, опазва и представя паметници на материалната и духовна култура, отразяваща земеделската традиция у нас от древността до наши дни. В неговите фондове се съхраняват голям брой музейни единици, показващи развитието на различните земеделски отрасли, наука и образование. Притежава богат библиотечен фонд о специализирана литература. На повече от 1000 кв.м. са разположени постоянни тематични експозиции: Овцевъдство и козевъдство, Растениевъдство, Пчеларство, Ветеринарна медицина, зала Виж, пипни и запомни, къща – музей акад. Д. Костов в с. Локорско, Софийско. НЗМ подготвя и представя у нас и в чужбина временни изложби на различна тематика. Музеят поддържа контакти с наши и чужди музеи. Член е на Международната асоциация на земеделските музеи /AIMA/.

Новини21.05.2020
plakat

НЗМ София гостува в Дупница

Национален Земеделски Музей София гостува на община Дупница и Исторически Музей – Дупница с изложбата ТЮТЮН. Изложбата може да посетите от 18 май 2020 до 20 […]
09.03.2020
4_resize

През месец февруари НЗМ София гостува на ученици от 1-ви, 3-ти и 4-ти клас на столичното 17 СУ „Д. Груев”

През месец февруари Национален земеделски музей гостува на паралелките от 1-ви, 3-ти и 4-ти клас на столичното 17 СУ „Д. Груев”, където  проведе образователната програма за […]
16.12.2019
2

Музея в детската градина

Музея в детската градина! Това е новата програма на Национален земеделски музей. В средата на месец декември НЗМ гостува на столична детска градина с изложба, свързана […]
12.11.2019
feature-image

В Национален земеделски музей за пореден път бе проведена образователната програма за деца

от предучилищна и начално – училищна възраст на тема „Кой ни храни и облича”. Наши гости бяха децата от център за интегрирано развитие – „Демо – […]

Във връзка с изискванията на Министерство на здравеопазването за осъществяване на посещения на музеи, галерии и библиотеки и провеждането на културни събития и методическите указанията на Министерство на културата, посещенията в експозициите на Национален земеделски музей – гр. София, ул.”Суходолска”№30 и филиалът му къща - музей „Акад. Д. Костов” в с. Локорско да се провеждат при спазване на  следните противоепидемични мерки:

  1. Всички посетителите в работните и експозиционни помещения на Национален земеделски музей – София и филиала към него - къща - музей, „Акад. Д. Костов” в с. Локорско следва да влизат в музея при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.), след дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).
  2. Няма да бъдат допускани лица до работните и експозиционни помещения с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
  3. Граждани, които не носят поставена върху лицето маска, няма да бъдат допускани до работните и експозиционни помещения на  Национален земеделски музей и филиала към него - къща - музей, „Акад. Д. Костов” в с. Локорско.
  4. Поради спецификата на сградите на музея и големината на някои експозиционни зали в тях, се разрешава в тях да влизат не повече от трима посетители и един служител, при спазване на необходимата дистанция от 1,5 м. между посетители и между посетители и служители и задължително еднопосочно движение.
  5. Екскурзоводни беседи при групови посещения се провеждат при създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.
  6. При осъществяване на дейности в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици е задължително провеждането на образователни програми и инициативи с участието на деца и ученици се организират при максимален брой на участниците до 10 човека в зала „Виж, пипни и запомни” и откритите площи и осигуряване на физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.

Контакти