За насПрез 1956г към Висшия селскостопански институт – София се създава Селскостопански музей. С разпореждане на МС №544/25. 11. 1970г. музеят се обособява като Национален селскостопански музей, а през 1999г. със Закона за НЦАН се преименува в Национален земеделски музей. НЗМ е единствената институция в България, която издирва, събира, съхранява, опазва и представя паметници на материалната и духовна култура, отразяваща земеделската традиция у нас от древността до наши дни. В неговите фондове се съхраняват голям брой музейни единици, показващи развитието на различните земеделски отрасли, наука и образование. Притежава богат библиотечен фонд о специализирана литература. На повече от 1000 кв.м. са разположени постоянни тематични експозиции: Овцевъдство и козевъдство, Растениевъдство, Пчеларство, Ветеринарна медицина, зала Виж, пипни и запомни, къща – музей акад. Д. Костов в с. Локорско, Софийско. НЗМ подготвя и представя у нас и в чужбина временни изложби на различна тематика. Музеят поддържа контакти с наши и чужди музеи. Член е на Международната асоциация на земеделските музеи /AIMA/.

Новини21.07.2021

НЗМ на гости при децата от 128 ДГ „ФЕНИКС“

Национален Земеделски Музей гостува на децата на 128 детска градина „Феникс“. Проведохме занятие по образователната си програма „Кой ни храни и облича?“ с децата от всички […]
03.06.2021
resize_3

През месец май Национален земеделски музей гостува на децата от столичната 126 ДГ „Тинтява” – филиал

През месец май Национален земеделски музей гостува на децата от   столичната 126 ДГ „Тинтява” – филиал, където  проведе образователната програма на тема „Кой ни храни […]
29.04.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален земеделски музей /НЗМ/ – София, на основание  чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС,  чл. 13, ал. 5  от ППЗДС  и  Заповед […]
11.02.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ Национален земеделски музей /НЗМ/ – София, на основание  чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС,  чл. 13, ал. 5  от ППЗДС  и  […]

Във връзка с изискванията на Министерство на здравеопазването за осъществяване на посещения на музеи, галерии и библиотеки и провеждането на културни събития и методическите указанията на Министерство на културата, посещенията в експозициите на Национален земеделски музей – гр. София, ул.”Суходолска”№30 и филиалът му къща - музей „Акад. Д. Костов” в с. Локорско да се провеждат при спазване на  следните противоепидемични мерки:

  1. Всички посетителите в работните и експозиционни помещения на Национален земеделски музей – София и филиала към него - къща - музей, „Акад. Д. Костов” в с. Локорско следва да влизат в музея при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.), след дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).
  2. Няма да бъдат допускани лица до работните и експозиционни помещения с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
  3. Граждани, които не носят поставена върху лицето маска, няма да бъдат допускани до работните и експозиционни помещения на  Национален земеделски музей и филиала към него - къща - музей, „Акад. Д. Костов” в с. Локорско.
  4. Поради спецификата на сградите на музея и големината на някои експозиционни зали в тях, се разрешава в тях да влизат не повече от трима посетители и един служител, при спазване на необходимата дистанция от 1,5 м. между посетители и между посетители и служители и задължително еднопосочно движение.
  5. Екскурзоводни беседи при групови посещения се провеждат при създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.
  6. При осъществяване на дейности в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици е задължително провеждането на образователни програми и инициативи с участието на деца и ученици се организират при максимален брой на участниците до 10 човека в зала „Виж, пипни и запомни” и откритите площи и осигуряване на физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.

Контакти