За насПрез 1956г към Висшия селскостопански институт – София се създава Селскостопански музей. С разпореждане на МС №544/25. 11. 1970г. музеят се обособява като Национален селскостопански музей, а през 1999г. със Закона за НЦАН се преименува в Национален земеделски музей. НЗМ е единствената институция в България, която издирва, събира, съхранява, опазва и представя паметници на материалната и духовна култура, отразяваща земеделската традиция у нас от древността до наши дни. В неговите фондове се съхраняват голям брой музейни единици, показващи развитието на различните земеделски отрасли, наука и образование. Притежава богат библиотечен фонд о специализирана литература. На повече от 1000 кв.м. са разположени постоянни тематични експозиции: Овцевъдство и козевъдство, Растениевъдство, Пчеларство, Ветеринарна медицина, зала Виж, пипни и запомни, къща – музей акад. Д. Костов в с. Локорско, Софийско. НЗМ подготвя и представя у нас и в чужбина временни изложби на различна тематика. Музеят поддържа контакти с наши и чужди музеи. Член е на Международната асоциация на земеделските музеи /AIMA/.

Новини16.05.2022

Национален земеделски музей на 10–то юбилейно издание на събора на овцевъдите в България 2022г.

Между 6 и 8 май 2022г. край Петропавловския манастир се проведе 10 юбилейно издание на събора на овцевъдите в България, организиран от Национална асоциация за развъждане […]
27.07.2021

„Кой ни храни и облича“ в парк Рила

В средата на месец юли НЗМ представи своята образователна програма „Кой ни храни и облича“ сред прохладата на парк Рила , на децата от няколко възрастови групи […]
21.07.2021

НЗМ на гости при децата от 128 ДГ „ФЕНИКС“

Национален Земеделски Музей гостува на децата на 128 детска градина „Феникс“. Проведохме няколко занятия по образователната си програма „Кой ни храни и облича?“ с децата от […]
03.06.2021

През месец май Национален земеделски музей гостува на децата от столичната 126 ДГ „Тинтява” – филиал

През месец май Национален земеделски музей гостува на децата от   столичната 126 ДГ „Тинтява” – филиал, където  проведе образователната програма на тема „Кой ни храни […]

Във връзка с изискванията на Министерство на здравеопазването за осъществяване на посещения на музеи, галерии и библиотеки и провеждането на културни събития и методическите указанията на Министерство на културата, посещенията в експозициите на Национален земеделски музей – гр. София, ул.”Суходолска”№30 и филиалът му къща - музей „Акад. Д. Костов” в с. Локорско да се провеждат при спазване на  следните противоепидемични мерки:

  1. Всички посетителите в работните и експозиционни помещения на Национален земеделски музей – София и филиала към него - къща - музей, „Акад. Д. Костов” в с. Локорско следва да влизат в музея при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.), след дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).
  2. Няма да бъдат допускани лица до работните и експозиционни помещения с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
  3. Граждани, които не носят поставена върху лицето маска, няма да бъдат допускани до работните и експозиционни помещения на  Национален земеделски музей и филиала към него - къща - музей, „Акад. Д. Костов” в с. Локорско.
  4. Поради спецификата на сградите на музея и големината на някои експозиционни зали в тях, се разрешава в тях да влизат не повече от трима посетители и един служител, при спазване на необходимата дистанция от 1,5 м. между посетители и между посетители и служители и задължително еднопосочно движение.
  5. Екскурзоводни беседи при групови посещения се провеждат при създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.
  6. При осъществяване на дейности в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици е задължително провеждането на образователни програми и инициативи с участието на деца и ученици се организират при максимален брой на участниците до 10 човека в зала „Виж, пипни и запомни” и откритите площи и осигуряване на физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.

Контакти