За насПрез 1956г към Висшия селскостопански институт – София се създава Селскостопански музей. С разпореждане на МС №544/25. 11. 1970г. музеят се обособява като Национален селскостопански музей, а през 1999г. със Закона за НЦАН се преименува в Национален земеделски музей. НЗМ е единствената институция в България, която издирва, събира, съхранява, опазва и представя паметници на материалната и духовна култура, отразяваща земеделската традиция у нас от древността до наши дни. В неговите фондове се съхраняват голям брой музейни единици, показващи развитието на различните земеделски отрасли, наука и образование. Притежава богат библиотечен фонд о специализирана литература. На повече от 1000 кв.м. са разположени постоянни тематични експозиции: Овцевъдство и козевъдство, Растениевъдство, Пчеларство, Ветеринарна медицина, зала Виж, пипни и запомни, къща – музей акад. Д. Костов в с. Локорско, Софийско. НЗМ подготвя и представя у нас и в чужбина временни изложби на различна тематика. Музеят поддържа контакти с наши и чужди музеи. Член е на Международната асоциация на земеделските музеи /AIMA/.

 

Новини19.06.2024

127 години от рождението на Академик Дончо Костов

На 19. 06. 2024 г. НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ МУЗЕЙ (НЗМ) – СОФИЯ  отбеляза 127 г. от рождението на световно признатия  учен – генетик акад. Дончо Костов. Заедно […]
07.05.2024

Великденска работилница

В навечерието на Великденските празници Националния земеделски музей – София взе участие в организираната в Общински исторически музей – Брезник работилничка. Показахме на децата от III […]
22.12.2023

Коледна работилница на Витоша

На 21 декември Национален земеделски музей проведе „Коледна работилница“ с ученици от четвъртите класове на столично училище , съвместно Мачирски Спорт ЕООД в местността „Офелиите“ на […]
25.09.2023

„ПРАЗНИК НА ДОМАШНИТЕ СИРЕНА“ В ЧЕРНИ ВИТ

На 23.09.2023г в с.Черни вит, община Тетевен, бе проведен за втори път „Празник на домашните сирена“. НЗМ взе участие с изложба, свързана с историята на млекарството […]

Във връзка с изискванията на Министерство на здравеопазването за осъществяване на посещения на музеи, галерии и библиотеки и провеждането на културни събития и методическите указанията на Министерство на културата, посещенията в експозициите на Национален земеделски музей – гр. София, ул.”Суходолска”№30 и филиалът му къща - музей „Акад. Д. Костов” в с. Локорско да се провеждат при спазване на  следните противоепидемични мерки:

  1. Всички посетителите в работните и експозиционни помещения на Национален земеделски музей – София и филиала към него - къща - музей, „Акад. Д. Костов” в с. Локорско следва да влизат в музея при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.), след дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).
  2. Няма да бъдат допускани лица до работните и експозиционни помещения с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
  3. Граждани, които не носят поставена върху лицето маска, няма да бъдат допускани до работните и експозиционни помещения на  Национален земеделски музей и филиала към него - къща - музей, „Акад. Д. Костов” в с. Локорско.
  4. Поради спецификата на сградите на музея и големината на някои експозиционни зали в тях, се разрешава в тях да влизат не повече от трима посетители и един служител, при спазване на необходимата дистанция от 1,5 м. между посетители и между посетители и служители и задължително еднопосочно движение.
  5. Екскурзоводни беседи при групови посещения се провеждат при създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.
  6. При осъществяване на дейности в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици е задължително провеждането на образователни програми и инициативи с участието на деца и ученици се организират при максимален брой на участниците до 10 човека в зала „Виж, пипни и запомни” и откритите площи и осигуряване на физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.

Контакти