Експозиция “ПЧЕЛАРСТВО”


Създадена през 2002 г. - представя пчеларството като обичан поминък на населението по българските земи. Дава представа за произхода, биологията и болестите на медоносната пчела, примитивната и съвременна технология на отглеждане и получаване на мед и пчелни продукти, приложението им в медицината и козметичната индустрия. Показана е ролята на Българската пчеларска организация, създадена през 1899 г., за модернизацията на пчеларството у нас.