хляб наш насущний

ХЛЯБ НАШ НАСУЩТНИЙ
11.05.2023

хляб наш насущний

Във връзка с „нощ на музеите“ на 13,05-14,05,2023г. Национален Земеделски Музей проведе образователна програма „Хляб наш насущтний“ с децата от с.Ноевци и гр.Брезник и жителите на околноста. Децата научиха обичай и обреди и начин на приготвяне на хляб за различни поводи и празници. След като им разказахме за стойността и значението на хляба за предците ни, децата имаха възможността да направят свое обредно хлебче.