Експозиция “ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО”

Експозиция “ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО”

Открита за посещение през 1964 г. и представя овцевъдството и козевъдството като древен поминък на населението по българските земи. Дава сведения за произхода и одомашняването на овцете и козите и тяхното индивидуално развитие. Представя местните породи овце, примитивният начин на отглеждане, получаване и преработка на тяхната продукция и овчарският бит. Показана е и уникална колекция краниологични и остеологични материали от домашни животни.