Експозиция “ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА”


Създадена през 2004 г. - представя началото и развитието на ветеринарната служба в България. Показана е частична възстановка на ветеринарна аптека от началото на ХХ в.: стари лекарствени средства, биопродукти, инструменти, използвани във ветеринарната практика.